Peta adalah

Peta

Peta

1 . Pengertian dan unsur unsur peta

Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukis atau digambarkan dalam bentuk bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu dan ditambah dengan tulisan tulisan sebagai tanda pengenal.

suatu peta dikatakan lengkap apabila memuat unsur unsur kelengkapan peta sebagai berikut :

A.Judul peta

   judul peta umumnya mencerminkan isi utama peta

B.Skala peta

   skala peta adalah perbandingan antar jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi      
   dan skala terbagi menjadi dua jenis yaitu skala angka dan skala garis.
     1.Skala angka(skala numerik)
        skala angka adalah skala yang merupakan atau dinyatakan dalam bentuk angka.
     2.Skala garis (skala grafis)
        skala garis adalah yang merupakan garis dengan ukuran dengan ukuran perbandingan
        tertentu.

C.Petunjuk arah atau orientasi (kompas)

Petunjuk Arah
pada peta biasanya arah utara diletakkan di bagian atas , selatan dibagian bawah , timur
disebelah kanan , barat di sebelah kiri.

Utara , Timur laut , Timur , Tenggara , Selatan , Barat Daya , Barat , Barat Laut

D.Simbol Peta 

simbol peta    Simbol peta adalah tanda khusus pada peta untuk mewakili objek yang dipetakkan. simbol digolongkan menjadi empat :
      1.Simbol titik
      2.Simbol garis
      3.Simbol daerah atau bidang
      4.Simbol warna
contoh simbol warna : A.Warna coklat menunjukan pegunungan
                                     B.Warna kuning menunjukan dataran tinggi
                                     C.Warna hijau menunjukan dataran rendah

                                                D.Warna biru menunjukan perairan

                                                E.Warna merah menunjukan jalan raya atau peta

E.Legenda Peta

    Legenda berisi keterangan tentang lambang atau simbol yang digunakan dalam peta.

F.Garis Astronomis

    Garis astronomis berguna untuk menentukan lokasi
    Garis astronomis terbagi menjadi tiga:
         1.Garis bujur berguna untuk menentukan waktu di bumi
         2.Garis lintang untuk menentukan jenis iklim suatu daerah,terutama iklim matahari
         3.Garis lintang dan garis bujur secara bersama-sama sangat berguna untuk mencari suatu tempat atau daerah

G.Inset

     peta kecil di dalam peta pokok yang berfungsi sebagai penunjuk lokasi terhadap daerah lain 
     yang lebih luas atau untuk memperjelas daerah yang tidak tergambar pada peta pokok

H.Sumber Peta

    Sumber Peta menunjukan dari mana peta didapatkan atau nama badan/instansi pembuat peta
    tersebut

I.Tahun Pembuatan Peta

  keadaan geografis bersifat dinamis. agar pembaca tahu kapan ini dibuat

J.Garis Tepi Peta

   Garis tepi peta fungsinya dapat membantu pada saat kita membuat peta.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

2 komentar

komentar
Anonymous
August 3, 2013 at 7:40 AM delete

terimakasih kpd Admin atas Artikelnya yang sangat berguna , GO AHEAD :D

Reply
avatar